Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/06/2020 15:10

Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 14/6, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tới dự.


Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
 

Với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, tổng hợp và phục vụ trực tiếp giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, lãnh đạo hoàn thành toàn diện 5/5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy luôn chủ động, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ bỏ phiếu bầu tại Đại hội
 

Công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Chất lượng văn bản hóa các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm. Việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, đạt được những kết quả tích cực. Các hoạt động nghiệp vụ và công tác phục vụ tiếp tục có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả rõ nét. Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong cơ quan. Chủ động cải cách hành chính và thường xuyên quan tâm công tác thi đua khen thưởng. Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy cơ quan chú trọng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành và làm tốt công tác tư tưởng, chính trị.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy đặt mục tiêu: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống Văn phòng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trí tuệ, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, các chi bộ và tổ chức đoàn thể vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan”.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chánh Văn phòng Thành ủy tặng hoa đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành không tái cử


Đảng bộ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tập trung, bám sát chương trình công tác của Thành ủy, chủ động làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, biên tập và văn bản hóa các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy; cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng và hoạt động các doanh nghiệp làm kinh tế Đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính các hoạt động của cơ quan Văn phòng Thành ủy theo hướng “quy chế hóa, quy trình hóa và tin học hóa” các khâu công việc, lĩnh vực trọng yếu. Chỉ đạo kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp cán bộ theo hướng vì công việc để bố trí cán bộ có khả năng đảm nhận, lấy hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức...

Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí, bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy cũng đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS