Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/05/2022 20:00

Đại biểu Quốc hội thành phố Tống Văn Băng thảo luận tại Hội trường về Luật Cảnh sát cơ động

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 4 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Buổi sáng, Quốc hội nghe: Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động.


Đại biểu Quốc hội Tống Văn Băng phát biểu thảo luận tại Hội trường


Phát biểu thảo luận vào dự thảo Luật Cảnh sát cơ động tại Hội trường, đại biểu Quốc hội Tống Văn Băng (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) nêu rõ: Với mong muốn thông qua Luật để xây dựng một lực lượng đủ mạnh và phù hợp với pháp luật để thực thi các nhiệm vụ đặc biệt của Công an nhân dân trong thời gian tới. Đại biểu xin tiếp tục tham gia thêm một số ý kiến để góp phần xây dựng các quy phạm pháp luật mang tính chuẩn mực nhất và tham gia bổ sung vào 3 nội dung:

Thứ nhất, về giải thích từ ngữ tài khoản 1 Điều 2. Trong dự thảo khoản 1 Điều 2 có quy định biện pháp vũ trang là cách thức phương pháp sử dụng sức mạnh tinh thần, thể chất, vũ khí, vật liệu nổ,... Đại biểu Tống Văn Băng đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc xem xét cụm từ “sức mạnh tinh thần” trong nội dung này. Bởi vì, ngay từ đầu khái niệm chúng ta thấy biện pháp vũ trang được hiểu sau đó là các biện pháp vật chất cụ thể mang tính cưỡng chế mạnh mẽ. Nên khi quy định sức mạnh tinh thần ở trong nội dung này, đại biểu cho rằng chưa phù hợp với tinh thần chung của nội dung giải thích này. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bỏ cụm từ “tinh thần” và giống như dự thảo lần 1 đã trình tại Kỳ họp thứ 2 để phù hợp với nội dung giải thích này.

Thứ hai, về hợp tác quốc tế của cảnh sát cơ động quy định tại Điều 7. Tại điểm d, khoản 2 Điều 7 quy định các nội dung hợp tác khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động, trong khoản 2 đã liệt kê các nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế gồm các điểm a, b, c của khoản 2. Chốt lại cuối cùng là xác định các nội dung hợp tác quốc tế khác chỉ nằm trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát cơ động. Theo quan điểm của đại biểu, như vậy sẽ bó hẹp, bởi vì xét trong một phạm trù logic thì cảnh sát cơ động là một thành phần của lực lượng vũ trang thuộc Công an nhân dân Việt Nam. Do đó, nếu chỉ đề nghị là hợp tác trong phạm vi của cảnh sát cơ động không thì nó chưa đầy đủ. Do đó, đại biểu Tống Văn Băng đề nghị bổ sung cụm từ “theo quy định của pháp luật” thì sẽ phù hợp hơn.


Toàn cảnh phiên họp tại Hội trường


Ý kiến thứ ba, về điều động cảnh sát cơ động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều 20 dự thảo. Tại điểm c khoản 2 Điều 20 quy định là Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền điều động cảnh sát cơ động thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ cấp bách và đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an. Đại biểu hiểu nhiệm vụ cấp bách ở đây là rất gấp và khẩn cấp, không chậm trễ. Tuy nhiên, nếu quy định đồng thời thì việc này chúng ta hiểu phải là song song với việc báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an và ngay lập tức. Do đó, sẽ khó khăn hơn trong thực tiễn khi không thể đồng thời. Đại biểu Tống Văn Băng đề nghị Ban soạn thảo xem xét, giữ nguyên cụm từ “kịp thời”, nghĩa là đúng lúc và không chậm trễ để phù hợp với thực tế hơn trong việc báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an. Nội dung này cũng giống như dự thảo đã trình tại Kỳ họp thứ 2 là phù hợp hơn trong quá trình nghiên cứu thực tiễn.

Kết thúc phiên thảo luận, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới thay mặt cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra phát biểu tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

LHT

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS