Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/05/2022 16:08

Đại biểu Quốc hội thành phố Lã Thanh Tân thảo luận tại Hội trường về Luật Kinh doanh bảo hiểm

(Haiphong.gov.vn) - Tiếp tục Chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, chiều 27/5, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng đã phát biểu thảo luận tại Hội trường một số ý kiến về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).


Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng phát biểu thảo luận tại Hội trường


Đại biểu cơ bản thống nhất với nhiều nội dung tại Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 đã được tổng hợp, giải trình, tiếp thu tương đối đầy đủ; nhiều ý kiến giải trình tương đối thuyết phục.

Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của một số quy định trong dự thảo Luật, đại biểu Lã Thanh Tân góp ý về một số nội dung:

Một là, chính sách phát triển hoạt động KDBH (Điều 5 dự thảo Luật): dự thảo đã quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ sự phát triển của thị trường bảo hiểm, tuy nhiên chưa có giải pháp cụ thể, đề nghị bổ sung quy định và biện pháp đối với: Chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, để tăng mức độ thâm nhập thị trường, tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm…; Chính sách khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đầu tư trở lại nền kinh tế, do đặc trưng của bảo hiểm là khả năng huy động và luôn có sẵn nguồn vốn lớn, do đó nhà nước có thể sử dụng bảo hiểm như một công cụ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô (ưu đãi khi DNBH đầu tư cho NN).

Hai là, đề nghị rà soát để quy định về loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức của DNBH tương đồng với quy định tại Luật Doanh nghiệp. Báo cáo giải trình, tiếp thu chưa thể hiện rõ đặc thù riêng của DNBH và tại sao không có loại hình công ty hợp danh, không cho phép tổ chức theo mô hình Chủ tịch Công ty.

Ba là, đề nghị tiếp tục rà soát các nội dung liên quan đến quy định về đại lý, môi giới bảo hiểm để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi, cụ thể:

- Khoản 8 Điều 4 dự thảo Luật đưa ra khái niệm về “tư vấn” và về mặt nguyên tắc, đây sẽ là cách hiểu chung cho tất cả các thuật ngữ “tư vấn” được sử dụng xuyên suốt dự thảo Luật, bao gồm cả tư vấn trong hoạt động đại lý bảo hiểm (khoản 5 Điều 8), tư vấn trong môi giới bảo hiểm (khoản 6 Điều 8), tư vấn trong phụ trợ bảo hiểm (khoản 7 Điều 8). Tuy nhiên, tôi nhận thấy, khái niệm “tư vấn” trong từng loại hình có sự khác nhau về phạm vi, nội hàm, đối tượng thực hiện hoạt động tư vấn và đối tượng được tư vấn. Khái niệm “tư vấn” tại khoản 8 Điều 4 nếu chỉ trong phạm vi là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm, đề phòng, hạn chế tổn thất cho DNBH, DN tái bảo hiểm, chi nhánh DN BH phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh DN tái bải hiểm nước ngoài, DN môi giới BH, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo với Điều 129 dự thảo Luật (cho phép DN môi giới bảo hiểm được tư vấn cho cả các tổ chức, cá nhân khác), Điều 138 dự thảo Luật (cho phép tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, trong đó có dịch vụ tư vấn bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân khác)…

-Khoản 5 Điều 4 dự thảo Luật giải thích thuật ngữ “hoạt động đại lý” là một hoặc một số hoạt động bao gồm tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo ủy quyền của DNBH, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài. Đồng thời, theo quy định tại Điều 123 dự thảo Luật, một trong các điều kiện cần có để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm là phải có chứng chỉ đại lý bảo hiểm.


Toàn cảnh phiên họp tại Hội trường


Đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị cần làm rõ trường hợp cá nhân chỉ thực hiện một hoạt động như thu phí hoặc thu thập hồ sơ bồi thường thì có cần đáp ứng điều kiện hoạt động đại lý (có chứng chỉ hay không). Hiện nay có rất nhiều trung gian thanh toán, họ chỉ làm một việc là thu phí. Như vậy, với tính chất hoạt động đơn giản như thu phí thì có nhất thiết phải có chứng chỉ không?

- Điều 88 dự thảo Luật quy định về hoạt động thuê ngoài: Đây là một nội dung mới của dự thảo Luật so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, vì vậy khái niệm hoạt động thuê ngoài cũng cần được giải thích để bảo đảm tính rõ ràng và cách hiểu thống nhất khi áp dụng, nhất là để phân biệt với các hoạt động kinh doanh bảo hiểm khác có sử dụng bên thứ 3 (đại lý, môi giới, phụ trợ).

 - Về chứng chỉ môi giới bảo hiểm: Theo quy định hiện hành thì người trực tiếp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm chỉ cần có chứng chỉ bảo hiểm do tổ chức đào tạo trong và ngoài nước cấp. Khoản 2 Điều 136 dự thảo Luật đã sửa đổi quy định hiện hành theo hướng “người trực tiếp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm phải có chứng chỉ bảo hiểm”. Đại biểu đề nghị làm rõ mấy vấn đề sau đây: (i) Chứng chỉ môi giới bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp có được sử dụng tại Việt Nam hay không? (ii) Các cá nhân đang trực tiếp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm có tiếp tục được sử dụng chứng chỉ bảo hiểm hiện hành hay phải chuyển đổi/thi, cấp lại thành chứng chỉ môi giới bảo hiểm và quy định rõ điều kiện chuyển tiếp tại Dự thảo Luật đối với nội dung này.

- Ngoài ra, đại biểu đề nghị cần làm rõ, việc cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức có văn bằng, chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì có đáp ứng điều kiện để thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm tại Việt Nam hay không? Việc dự thảo Luật quy định chỉ cho phép sử dụng chứng chỉ (môi giới, phụ trợ) do BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp chứng chỉ là không phù hợp.

Đại biểu Lã Thanh Tân đề nghị cần rà soát thật kỹ để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, nhất là tính thống nhất trong nội tại các quy định của dự thảo Luật. Quy định đưa ra phải thực sự khả thi.


LHT

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS