Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/11/2020 09:51

Công nhân lao động thành phố thảo luận các vấn đề liên quan đến môi trường

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/11, tại khách sạn Công đoàn Hải Phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Báo Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường năm 2020”.

Các đại biểu tham dự diễn đàn

Diễn đàn với sự tham gia của gần 200 đại biểu nhằm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường và tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức công đoàn, người lao động trong việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Diễn đàn cũng là cơ hội để các nhà quản lý về môi trường, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động cùng tìm ra các giải pháp hiệu quả trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang diễn ra phức tạp, đặc biệt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn viên, người lao động có môi trường sống và làm việc trong lành; các cấp công đoàn, đơn vị sự nghiệp và kinh tế công đoàn được tiếp cận, khai thác, sử dụng tài nguyên - môi trường theo các chương trình, dự án phù hợp với quy định của pháp luật.

Chủ tọa điều hành diễn đàn

Tại diễn đàn, lần đầu tiên Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lưc từ ngày 1/1/2022 sẽ được Bộ Tài Nguyên và Môi trường tuyên truyền tới đông đảo người lao động và các chủ doanh nghiệp.

Đại biểu tham quan triển lãm

Trước đó, với mục tiêu tăng cường vai trò của người lao động và doanh nghiệp trong hoạt động bảo vệ môi trường, ngày 16/4/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp số 02/CTrPH-BTNMT-TLĐLĐVN góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023. Sau 2 năm triển khai thực hiện, chương trình phối hợp một cách đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của người lao động.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn