Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/08/2020 12:41

Công nhận kết quả thi thăng hạng nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành GD&ĐT đối với 651 người

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 2377/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

Theo đó, công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức     lên chức danh tương đương chuyên viên chính đối với 651 người (có danh sách cụ thể kèm theo Quyết định).

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 có trách nhiệm thông báo kết quả thi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có viên chức dự thi biết và làm thủ tục bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng theo quy định.

Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành Giáo dục và đào tạo năm 2019 được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức: Giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02; Giáo viên THCS (hạng I), mã số V.07.04.10; Giáo viên THPT (hạng II), mã số V.07.05.14, kể từ ngày 01/8/2020.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Trường hợp phát hiện viên chức trúng tuyển nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thì có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) hủy kết quả thi thăng hạng.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn