Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/03/2021 14:34

Công nhận “Tháp Tường Long” quận Đồ Sơn là điểm du lịch

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 16/3/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định công nhận Tháp Tường Long, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng là điểm du lịch.

Tháp Tường Long, Đồ Sơn - Ảnh: Đức Nghĩa

UBND thành phố giao UBND quận Đồ Sơn có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, duy trì các điều kiện, các tiêu chí công nhận điểm du lịch, ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan; phát triển điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch và các quy định pháp luật có liên quan; bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan.

Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND quận Đồ Sơn trong việc quản lý, khai thác, duy trì các điều kiện, các tiêu chí công nhận điểm du lịch, phát triển điểm du lịch, đảm bảo hiệu quả, bền vững.

Trong quá trình hoạt động, nếu điểm du lịch không còn đảm bảo các điều kiện theo quy định, UBND thành phố sẽ thu hồi Quyết định công nhận điểm du lịch.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn