Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/06/2020 00:00

Công nhận 5 xã thuộc huyện Kiến Thụy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 3).

Theo đó, UBND thành phố công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc huyện Kiến Thụy, gồm: Đại Đồng, Đại Hợp, Du Lễ, Kiến Quốc, Tú Sơn.

UBND 5 xã có tên trên và UBND huyện Kiến Thụy có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tiếp theo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS