Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/05/2020 10:05

Công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2)

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1155/QĐ-CT ngày 6/5/2020 về việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (đợt 2).

Theo đó, UBND thành phố công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc huyện Vĩnh Bảo, gồm: Trấn Dương, Vinh Quang, Cộng Hiền, Vĩnh An, Thắng Thủy, Hùng Tiến, Cao Minh, Việt Tiến, An Hòa, Tam Cường, Vĩnh Phong, Dũng Tiến, Trung Lập, Giang Biên.

UBND 15 xã có tên trên và UBND huyện Vĩnh Bảo có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tiếp theo.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn