Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/09/2021 09:22

Công khai và cung cấp kết quả kiểm kê đất đai năm 2019

(Haiphong.gov.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường công khai toàn văn Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 và Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND thành phố báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hải Phòng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện sử dụng thống nhất kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của cả nước và của thành phố Hải Phòng được cung cấp.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS