Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/07/2020 07:00

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán năm 2019

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định trong năm 2019 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Tài chính tiến hành thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện công khai danh sách chủ đầu tư các dự án do Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định trong năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của các quận, huyện.

UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng công khai danh sách chủ đầu tư các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán theo quy định trong năm 2019, nội dung như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên Dự án

Chủ đầu tư

Chậm dưới 24 tháng

Chậm trên 24 tháng

Nhóm DA

TMĐT

Số vốn đã thanh toán

Nhóm DA

TMĐT

Số vốn đã thanh toán

1

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Công viên Đầm Vuông

UBND quận Đồ Sơn

 

 

 

C

28.904

28.619

2

Trường THPT Ngô Quyền – Hạng mục Nhà A2

Trường THPT Ngô Quyền

 

 

 

C

13.785

10.222

3

Dự án Xây dựng trụ sở Đảng ủy, UBND phường Quán Trữ

UBND quận Kiến An

C

16.004

14.907

 

 

 

4

Tư vấn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

C

2.463

1.000

 

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS