Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/07/2022 10:24

Công bố mẫu phác thảo và phương án kiến trúc xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi

(Haiphong.gov.vn) – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, xét đề nghị của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Một là, đồng ý lựa chọn mã số DB01 là mẫu phác thảo và phương án kiến trúc để triển khai xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, quận Hải An.

Mẫu phác thảo Tượng đài mã số DB01

Hai là, trên cơ sở mẫu phác thảo và phương án kiến trúc được lựa chọn, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; gửi hồ sơ hợp lệ theo quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định. Trong đó, lưu ý không bố trí các hồ nước xung quanh Tượng đài; bổ sung bố trí các cây to, đảm bảo phù hợp với khuôn viên Tượng đài.

Bà là, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án, dự thảo Văn bản của Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy về chủ trương đầu tư Dự án theo Quy chế làm việc số 02-QC/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo UBND thành phố.

Hồng Nhung

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn