Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/06/2021 15:05

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Haiphong.gov.vn) - Ủy ban bầu cử huyện Kiến Thụy có Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử huyện Kiến Thụy quyết nghị: Công bố kết qua bầu cử đại biểu HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể:

- Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện: 9 đơn vị.

- Tổng số đại biểu HĐND huyện Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu: 34 đại biểu.

- Tổng số cử tri: 102.682 người.

- Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 102.510 người, đạt tỷ lệ 99,83%.

- Số đại biểu trúng cử: 34 đại biếu. Kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Kiến Thụy khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS