Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/06/2021 14:51

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng

Căn cứ Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Công văn số 749/HĐBCQG-VP ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hải Phòng.

Theo Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia: Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng:

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vĩ.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Hồng Diên được 513.537 phiếu, đạt tỷ lệ 97,03% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Đức Dũng được 494.416 phiếu, đạt tỷ lệ 93,42% số phiếu hợp lệ

3) Ông Tống Văn Băng được 479.424 phiếu, đạt tỷ lệ 90,59% số phiếu hợp lệ

4) Bà Mai Thị Huệ được 46.024 phiếu, đạt tỷ lệ 8,70% số phiếu hợp lệ

5) Bà Phạm Thị Lý được 44.787 phiếu, đạt tỷ lệ 8,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Nguyễn Minh Quang được 442.264 phiếu, đạt tỷ lệ 91,49% số phiếu hợp lệ

2) Ông Nguyễn Chu Hồi được 422.225 phiếu, đạt tỷ lệ 87,35% số phiếu hợp lệ

3) Ông Lã Thanh Tân được 413.896 phiếu, đạt tỷ lệ 85,62% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Thanh Diệp được 82.921 phiếu, đạt tỷ lệ 17,15% số phiếu hợp lệ

5) Bà Đỗ Thị Phương Chung được 79.744 phiếu, đạt tỷ lệ 16,50% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Vương Đình Huệ được 499.461 phiếu, đạt tỷ lệ 99,89% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đỗ Văn Hiến (Đỗ Mạnh Hiến) được 485.850 phiếu, đạt tỷ lệ 97,17% số phiếu hợp lệ

3) Ông Vũ Thanh Chương được 471.828 phiếu, đạt tỷ lệ 94,37% số phiếu hợp lệ

4) Bà Nguyễn Thị Lan Hương được 20.922 phiếu, đạt tỷ lệ 4,18% số phiếu hợp lệ

5) Bà Nguyễn Hồng Vân được 19.145 phiếu, đạt tỷ lệ 3,83% số phiếu hợp lệ

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn