Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/03/2020 10:00

Công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2071/UBND-NC2 ngày 24/3/2020 về việc công bố danh sách các xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, Sở Tư pháp tổng hợp Danh sách, Quyết định của các quận, huyện về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Xem danh sách tại file đính kèm.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn