Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/01/2021 09:31

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng. Cụ thể, tổng nguồn thu ngân sách địa phương: dự toán là 22.469.247 triệu đồng; quyết toán là 31.355.313 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương: dự toán là 23.449.795 triệu đồng; quyết toán là 32.035.796 triệu đồng.

Xem số liệu cụ thể và thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Văn bản đính kèm.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS