Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/05/2020 10:41

Chung tay xây dựng quận Đồ Sơn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

(Haiphong.gov.vn) - Nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng quận Đồ Sơn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, chào mừng du lịch biển Đồ Sơn năm 2020, Quận đoàn Đồ Sơn vừa tổ chức ra quân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển trong khu du lịch.

Đây là việc làm rất thiết thực, có ý nghĩa, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân quận tích cực hưởng ứng tham gia.  

Thời gian qua, cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân quận Đồ Sơn đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc trồng cây xanh, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đồ Sơn”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ quận đến cơ sở, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc trồng cây xanh, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đồ Sơn” đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng quận Đồ Sơn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đã có nhiều đổi mới, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường.

Q.Đ.S

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn