Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/06/2022 21:50

Chú trọng củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 30/6, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tới dự cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6/2022 của Chi bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp thành phố. Cùng dự có đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.


Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ


Đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ


Tại cuộc sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố được nghe quán triệt các thông tin thời sự chính trị nổi bật trong nước và thành phố, đặc biệt là quan điểm, chủ trương tại Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, trong đó yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, chi bộ thảo luận, đánh giá, thống nhất kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.


Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ


Qua dự sinh hoạt chi bộ, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá Chi ủy Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố chuẩn bị chu đáo các báo cáo, nội dung cho sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nêu rõ những hạn chế, khó khăn, cũng như đề ra giải pháp cụ thể. Nội dung sinh hoạt bám sát quy định, hướng dẫn của Đảng, Thành ủy đối với chi bộ cơ quan. Chi bộ cũng thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng tới các đảng viên. Phần thảo luận, các đảng viên thẳng thắn, sôi nổi, bám sát định hướng của chi ủy; nhiều ý kiến trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là gắn với trách nhiệm của từng đảng viên ở từng vị trí công việc, bảo đảm chất lượng, sát thực tế.


Các đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Chi bộ cơ quan Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi đảng viên cần ý thức trách nhiệm hơn, thực hiện tuyên truyền tới quần chúng, Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng về vai trò phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Ngoài việc phát triển đảng viên trong Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố, Chi bộ cần có giải pháp cụ thể, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, triển khai hiệu quả cao Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy vể xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; phân công gắn trách nhiệm cụ thể với mỗi đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công. Bên cạnh đó, Chi bộ làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong xây dựng, nhân rộng mô hình HTX kinh tế tập thể tiêu biểu; hỗ trợ và hướng dẫn HTX, đơn vị thành viên xây dựng, phát triển, quảng bá sản phẩm OCOP...

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS