Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/03/2022 00:25

Cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có Quyết định 794/QĐ-UBND cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT. Đây là loại hình Trường tư thục; địa điểm tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT, gồm: Nhà đầu tư, Ban kiểm soát, Ban Giám hiệu, các Tổ chuyên môn, các phòng, ban, Hội đồng chức năng, tổ chức Đảng và các Đoàn thể, các Khối lớp, Tổ học sinh.

Việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hải Phòng phù hợp với quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS