Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/09/2021 13:46

Cho phép người dân di chuyển bằng taxi từ chốt kiểm soát dịch COVID-19 thành phố về cách ly y tế tại nhà

(Haiphong.gov.vn) - Hiện nay có nhiều người từ các tỉnh, thành phố trong nước về thành phố Hải Phòng thuộc diện cách ly y tế tại nhà. Để đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 25/9/2021, UBND thành phố ban hành văn bản số 6914/UBND-VX  chỉ đạo như sau:

Một là, giao Sở Giao thông vận tải lựa chọn 01 hãng taxi đủ điều kiện thực hiện đưa người từ các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố về cách ly y tế tại nhà.

Hai là, giao Sở Y tế chủ trì, cùng Sở Giao thông vận tải kiểm tra điều kiện, hướng dẫn, tập huấn cho hãng taxi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi vận chuyển người vào thành phố về cách ly tại nhà theo quy định. Chủ trì cùng Công an thành phố hướng dẫn các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố thống nhất các thủ tục vào thành phố đối với người vào thành phố.

Ba là, giao Công an thành phố chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố hướng dẫn người dân chỉ di chuyển bằng các xe taxi đủ điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 về cách ly y tế tại nhà. Thực hiện từ ngày 28/9/2021.

Hồng Nhung – Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn