Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/06/2021 12:15

Chỉ đạo về thực hiện cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 23/6/2021, Bộ Y tế có Văn bản số 5015/BYT-MT về việc cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch, theo đó, tại Văn bản số 4278/UBND-VX ngày 30/6/2021, UBND thành phố Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Một là, yêu cầu tất cả những người đến từ các tỉnh, thành phố ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại người có nguy cơ.

Hai là, thực hiện cách ly y tế đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 (Fl) hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F2). 

Ba là, những người từng đến các địa điểm có người mắc COVID-19 ở lưu trú khu vực phong toả (cách ly vùng) thực hiện theo dõi sức khỏe yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 14 ngày. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải thông báo ngay cho Trạm Y tế hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.

Bốn là, đối với những người không thuộc đối tượng nêu tại mục 2, mục 3 của Văn bản này, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh chung theo quy định.

Năm là, các Sở: Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm Văn bản số 4094/UBND-VX ngày 22/6/2021 của UBND thành phố về việc đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19.

Hồng Nhung – Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn