Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/09/2022 07:09

Chấn chỉnh việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố

Công trình Cầu Rào 1 nhìn từ trên cao. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong)

(Haiphong.gov.vn) – Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Trang bị đầy đủ hệ thống sổ, bộ dấu mật, máy tính độc lập (không kết nối mạng internet, mạng viễn thông, mạng máy tính) cùng các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy tính và các thiết bị trong soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa bí mật nhà nước. Kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chuyển giao tài liệu bí mật nhà nước qua dịch vụ bưu chính KT1, đánh giá các nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trong sử dụng hệ thống camera giám sát của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Giao Công an thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm…

Thời gian qua, việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế dẫn đến tình trạng vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiềm ẩn nguy cơ cao lộ, mất bí mật nhà nước...

Trâm Bầu

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn