Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/03/2020 08:16

Chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài

(Haiphong.gov.vn) - Gần đây một số phương tiện thông tin, báo chí có phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh COVID-19 từ khách du lịch là người nước ngoài, một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch ở các địa phương đã từ chối phục vụ, thậm chí có biểu hiện tẩy chay, kì thị khách du lịch và người nước ngoài. Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành liên quan thực hiện một số nội dung.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Du lịch chủ trì cùng Công an thành phố, Sở Y tế, các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn thành phố; ch đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ s lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt, đối xử với khách du lịch; chấn chnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài. Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để ch đạo, xử lý.

Ch đạo, hướng dn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú du lịch chủ động triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Th tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố và hướng dẫn của cơ quan y tế và có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài, bảo đảm an toàn, có tổ chức.

Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện kịp thời có hướng dẫn tránh để xảy ra các vụ việc và phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán các nước liên quan trong quá trình x lý, giữ gìn hình ảnh quốc gia, thành phố hiếu khách, thân thiện.

V.H.N

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS