Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/02/2023 11:09

Chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Trước tình hình thời gian vừa qua, một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố có nhiều hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường như: tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất kinh doanh, dịch vụ, tổ chức hoạt động không đúng với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng, môi trường nhưng vẫn được cấp phép đảm bảo an ninh, an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, môi trường mạng.

UBND thành phố vừa có Văn bản 240/UBND-ĐC2 yêu cầu Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm, chỉ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố khi đã đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và đảm bảo đúng mục đích sử dụng đất và đúng giấy phép xây dựng, môi trường.

Định kỳ kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ; kiểm tra sau khi cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, kiên quyết thu hồi Giấy phép, Giấy chứng nhận, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện.

UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất, xây dựng công trình của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố; trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp về các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không đủ điều kiện theo quy định.

Đối với các cơ quan Báo, Đài địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, sàng lọc các thông tin về hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trước khi cung cấp, quảng cáo; không để xảy ra trường hợp quảng cáo về kinh doanh, dịch vụ tại các địa điểm không đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường và không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng giấy phép xây dựng, môi trường.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn