Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/03/2023 10:01

Cần thêm nhiều cách làm hay và mô hình điển hình trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 22/3, Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục pháp luật thành phố (GDPL) tổ chức phiên họp triển khai công tác năm 2023. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì Phiên họp. Dự họp có đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; các thành viên Hội đồng; đại diện lãnh đạo quận, huyện và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Phiên họp.

Với vai trò tư vấn cho UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, năm 2022, Hội đồng phối hợp Phổ biến GDPL thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tham mưu tổ chức thành công cuộc tổng kết 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11; củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp Phổ biến GDPL thành phố; công tác phổ biến, GDPL tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác phổ biến GDPL, đó là đánh dấu bằng sự ra đời, vận hành hiệu quả của Trang thông tin Phổ biến GDPL thành phố với 632.073 lượt truy cập (sau 28 tháng hoạt động); đẩy mạnh việc biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền với 3.000 cuốn sách pháp luật với nội dung: “Hỏi - đáp Luật Bảo vệ môi trường” và “Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật”; cấp phát 275.000 tờ gấp tuyên truyền về pháp luật phát rộng rãi tới các Sở, ban, ngành, quận, huyện; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Kết quả này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và thực thi pháp luật cho nhân dân.

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên phát biểu tại Phiên họp.

Để công tác phổ biến, GDPL đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong tình hình mới, năm 2023, Hội đồng phối hợp Phổ biến GDPL thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là ban hành các Kế hoạch, chương trình hành động của Hội đồng phối hợp Phổ biến,- GDPL; thực hiện rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến GDPL thành phố, quận, huyện; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, GDPL; tích cực hưởng ứng, khuyến khích các hình thức tuyên truyền pháp luật mới, sáng tạo trên Internet, thi pháp luật trực tuyến; không ngừng đổi mới, cải tiến Trang Thông tin điện tử phổ biến, GDPL thành phố đa dạng, phong phú về nội dung, trở thành một “kênh” thông tin phổ biến, GDPL hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, GDPL thành phố khẳng định, công tác phổ biến, GDPL là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật, đưa chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh nhất, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Để triển khai tốt hơn nữa công tác phổ biến, GDPL trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cần nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, phát huy hơn nữa vai trò công tác phổ biến, GDPL; khắc phục những tồn tại, hạn chế; tổ chức triển khai phổ biến, GDPL với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; thêm nhiều cách làm hay, mô hình điển hình từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện Bô Tư pháp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.

Nhân dịp này, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích trong thực hiện Chương trình phổ biến, GDPL từ năm 2017 đến năm 2021 và trong công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2022.

Nguyễn Hải

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn