Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/09/2020 11:32

Cải tạo sửa chữa nút giao thông Ngã Sáu – Máy Tơ (quận Ngô Quyền)

Khu vực Nút giao thông Ngã Sáu - Máy Tơ (quận Ngô Quyền).

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình cải tạo sửa chữa nút giao thông Ngã Sáu – Máy Tơ, (quận Ngô Quyền). Đây là công trình giao thông cấp III, do Sở Giao thông vận tải Hải Phòng là Chủ đầu tư.

Diện tích xây dựng 1,2 ha. Quy mô xây dựng chính, gồm: cải tạo mặt bằng nút giao Ngã Sáu – Máy Tơ bám theo phạm vi hiện trạng của nút, các kết cấu cải tạo trong nút, làm mới tại vị trí đảo xuyến; cải tạo đan rãnh, đào bóc đan rãnh bê tông hiện có thay thế bằng đan rãnh mới; thiết kế đảo xuyến, lắp dựng bó vỉa, trồng cỏ nhung, thảm hoa để tạo cảnh quan đảo xuyến; di chuyển cột đèn chiếu sáng; thiết kế hệ thống sơn vạch kẻ đường, đinh phản quảng tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ - QCVN 41:2019/BGTVT….

Nguồn vốn thực hiện công trình được trích từ nguồn kinh phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến đường giao thông giao tại Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND thành phố.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020

Thùy Chi

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS