Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/07/2020 17:13

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y tại Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện, thông tin đại chúng về chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 Ngày truyền thống ngành Thú y (11/7/2020), UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 12/6/2020 về phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y (11/7/1950 – 11/7/2020) tại Hải Phòng.

Theo đó, chuỗi sự kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm gồm:

Triển lãm các thành tựu và kết quả nổi bật của ngành Thú y trong 70 năm, dự kiến được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 10/7/2020 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố;

Hội thảo khoa học chuyên đề về ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thú y và cơ quan truyền thông, dự kiến được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 10/7/2020 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố;

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y, tổ chức vào sáng 11/7/2020 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố phân công nhệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối của thành phố, trực tiếp, chủ động liên hệ với Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của thành phố Hải Phòng. Chủ trì tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động của Lễ kỷ niệm. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền; thông cáo báo chí về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp nhận, gửi giấy mời cho các đại biểu của thành phố Hải Phòng tham dự các sự kiện và Lễ kỷ niệm theo số lượng, thành phần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời; xác báo, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu tham dự. Chủ trì tổng hợp xác báo đại biểu về tham dự các sự kiện và Lễ kỷ niệm; bố trí, sắp xếp, hướng dẫn, giới thiệu địa điểm ăn, nghỉ cho đại biểu các tỉnh, thành phố về tham dự đảm bảo thuận tiện đến dự các hoạt động của buổi lễ. Phân công cụ thể cán bộ xác báo, theo dõi, hướng dẫn, đón tiếp các đoàn đại biểu trong thời gian về Hải Phòng tham dự.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Ngoại vụ, Cục Thú y hướng dẫn, đón tiếp đại biểu là người nước ngoài. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thú y hướng dẫn, đón tiếp, bố trí, sắp xếp hoạt động tác nghiệp của phóng viên của các cơ quan truyền thông. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố liên hệ thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí đội cờ, dàn quân nhạc phục vụ buổi Lễ. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để thực hiện công tác trang trí, cổ động trực quan, chương trình văn nghệ phục vụ các sự kiện và Lễ kỷ niệm. 

Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm. Chủ trì tham mưu công tác đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu trung ương. Phối hợp chuẩn bị Hội trường, phục vụ buổi lễ, các phòng hội thảo, sảnh phục vụ Hội nghị triển lãm. Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao, Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung, khánh tiết phục vụ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm và các sự kiện liên quan. Phối hợp với Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ hướng dẫn, đón tiếp đại biểu là khách quốc tế và các phóng viên về đưa tin Lễ kỷ niệm và các sự kiện. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y. Phối hợp, hướng dẫn, đón tiếp các phóng viên tham dự các sự kiện hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y tại Hải Phòng.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì xây dựng kịch bản chi tiết chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm vào sáng ngày 11/7/2020. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương rà soát, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hoạt động triển lãm theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Cục Thú y, Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND thành phố tiếp nhận toàn bộ thiết kế, maket sân khấu hội trường, sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, các thiết bị cần thiết, màn hình LED... phục vụ biểu diễn văn nghệ chuyên nghiệp và các chương trình Lễ kỷ niệm... In ấn và tổ chức lắp đặt, thực hiện trang trí cổ động trực quan tại một số tuyến phố chính của thành phố...

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn