Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/06/2021 15:53

Các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện (trừ huyện Vĩnh Bảo) thực hiện theo hình thức tự nguyện, tự quản

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 25/6, Văn phòng UBND thành phố ban hành Văn bản số 241/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp trực tuyến với huyện Vĩnh Bảo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn phòng UBND thành phố đính chính nội dung tại Mục 6 Văn bản số 241/TB-UBND ngày 25/6/2021 như sau:

. Hoạt động trở lại các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy từ ngày 25/6/2021 đến ngày 02/7/2021 (có hỗ trợ kinh phí của thành phố).

. Các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện khác thực hiện theo hình thức tự nguyện, tự quản.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS