Bộ Quốc phòng tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 8/10 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Dân quân Tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên tới 181 điểm cầu tại các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng trong toàn quân. Các đồng chí Phó Tổng Tham mưu Trưởng: Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam. Cùng lãnh đạo các Ban, ngành, đơn vị liên quan của thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thống nhất thông qua Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Hai luật này có nhiều quy định mới đã thể chế hóa đầy đủ đường lối chủ trương, quan điểm của Đảng và cụ thể hóa hiến pháp năm 2013 chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam và chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại Hội nghị tập huấn này, Trung tướng đề nghị các đồng chí Báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề phải đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ sát thực tế. Đại biểu tham dự tập huấn tập trung nghiên cứu nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của hai luật và các nghị định quy định chi tiết, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên.

Trong vòng 1 ngày, Hội nghị sẽ tập trung giới thiệu 8 chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản Luật DQTV 2019; nội dung cơ bản Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; nội dung cơ bản Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; nội dung cơ bản Luật lực lượng DBĐV năm 2019; nội dung cơ bản Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; nội dung cơ bản Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6/7/2020 của Chính phủ quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam; nội dung cơ bản Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên và nội dung cơ bản Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở Huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Minh Hảo

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn