Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/09/2020 06:47

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khai giảng lớp sỹ quan dự bị khóa 172

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 9/9, tại Trung đoàn 836 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp sỹ quan binh chủng hợp thành năm 2020, khóa 172 cho 100 đồng chí là hạ sỹ quan dự bị hạng 1.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên được nghiên cứu học tập, rèn luyện các nội dung chính: Lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng Việt Nam; Tăng cường Quốc phòng và an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Một số vấn đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự và luật sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Điều lệnh quản lý bộ đội; Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, K54; B40; súng đại liên và một số nội dung chuyên nghành bổ trợ khác...

Đây là những nội dung cơ bản làm cơ sở để mỗi học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trở thành sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, sẵn sàng bổ sung vào các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khi có lệnh.

Hoàng Kiên

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS