Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/11/2020 15:54

Bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 67)

Sáng 6/11, tại Trung đoàn 836 - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) thành phố Hải Phòng tổ chức Bế mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 76 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 (khóa 67). Đồng chí Đại tá Nguyễn Hải Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, dự và chỉ đạo. 

Đại tá Nguyễn Hải Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

Trong 12 ngày, các học viên đã được học tập, nghiên cứu 17 chuyên đề và thực hành bắn súng K54 bài 1. Với tinh thần trách nhiệm cao, học tập nghiêm túc, các học viên đã nắm chắc những nguyên tắc cơ bản của công tác lãnh đạo, quản lý Nhà nước về nhiệm vụ QP&AN; những đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; nhận thức mới về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực quốc phòng an ninh; những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thông qua khóa học đã giúp cho các học viên củng cố lý luận và thực tiễn, nâng cao trình độ nhận thức, khả năng tư duy dự báo tình hình và năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh, làm cơ sở để vận dụng linh hoạt những kiến thức đã được trang bị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với QP&AN. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành các nội dung, chương trình đúng theo mục đích, yêu cầu của khóa học đề ra. Trong đó, có 48 học viên đạt loại giỏi, 28 học viên đạt loại khá. Ban tổ chức lớp học đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các học viên.

Văn Minh

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS