Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/11/2021 07:01

Báo cáo tóm tắt việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho huyện An Lão năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - UBNB thành phố thông báo kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt các tiêu chí huyện Nông thôn mới của huyện An Lão năm 2020 như sau:

- Thành phần Hồ sơ: Đầy đủ theo đúng quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới: Có 15/15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt 100%.

- Kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện Nông thôn mới của huyện: Đạt 9/9 tiêu chí (chi tiết Biểu tổng hợp gửi kèm).

- Về nợ đọng xây dựng cơ bản: Đến nay huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng Nông thôn mới.

Các ý kiến tham gia xin gửi văn bản tham gia về Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới thành phố, số 5, Phố Chiêu Hoa, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng; email: vanphongdieuphoihp@gmail.com

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS