Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/08/2020 14:58

Ban hành Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Các tân binh háo hức lên đường nhập ngũ tại Lễ giao nhận quân năm 2020.

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, nhằm bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai và công bằng đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt.

Theo đó, từ ngày 01/11/2020 đến ngày 20/11/2020: sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; từ ngày 21/11/2020 đến ngày 31/12/2020: khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/01/2021: xét duyệt chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự; từ ngày 15/01/2021 đến 24/01/2021: chốt quân số; từ ngày 25/01/2021 đến ngày 07/02/2021: phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Thời gian giao, nhận quân thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phải thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, tuyển quân đủ số lượng, nâng cao chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp bảo đảm dân chủ và công bằng, bảo đảm chất lượng tuyển quân với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Công tác tham mưu phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, địa phương bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, lấy cơ quan quân sự các cấp là trung tâm trong tổ chức hiệp đồng và triển khai thực hiện.

Bộ Chỉ quân sự thành phố - cơ quan Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham mưu UBND thành phố giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương phù hợp với khả năng của từng địa phương, đồng thời phân bổ chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ cho các đơn vị, địa phương gắn với địa bàn xây dựng lực lượng dự bị động viên. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các quy trình xét duyệt nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự…đến tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đạt kết quả cao.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức đoàn thể chỉnh trị xã hội tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục động viên mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức vai trò trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

UBND các quận, huyện chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, công dân đang làm việc trong các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng thường trực, dự bị động viên góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở và thực hiện công bằng xã hội.

Trâm Bầu

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS