Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố

UBND thành phố yêu cầu phải cân đối về nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các cấp, ngành, địa phương để hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Ảnh:ĐT

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 95/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2022 – 2025 nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là DNNVV được xác định theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, được thành lập và hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có nhu cầu phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

Tại Kế hoạch này UBND thành phố đề ra một số nội dung, giải pháp thực hiện hỗ trợ, gồm: hỗ trợ tiếp cận tín dụng; thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV thành phố; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn pháp lý; phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi từ hộ kinh doanh; khởi nghiệp sáng tạo; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị…

UBND thành phố yêu cầu các nhiệm vụ, nội dung hỗ trợ DNNVV phải bám sát nội dung quy định của Luật hỗ trợ DNNVV, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan, đảm bảo súng đối tượng, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công khai, minh bạch, đúng quy định. Đảm bảo sự cân đối về nguồn lực hỗ trợ và thống nhất thực hiện giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan để hỗ trợ có hiệu quả DNNVV trên địa bàn thành phố.

Thực hiện lồng ghép Kế hoạch này vào trong các kế hoạch, chương trình công tác của các Sở, ban, ngành và các quận, huyện nhằm sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các Sở, ngành, quận, huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tập trung ngiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đối với các DNNVV trên địa bàn thành phố phải nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn