Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/10/2020 10:18

Ban hành Kế hoạch cập nhật dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về việc ban hành Chương trình việc làm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020; UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu về cung, cầu lao động năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trang sử dụng lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động thành phố. Đồng thời, xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động.

Đối tượng cập nhật thông tin biến động về cung lao động là tất cả những người từ đủ 15 tuổi đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3) trên địa bàn thành phố.

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động năm 2020 do đơn vị dịch vụ thực hiện bằng cách: nhắn tin đầu số gửi đến đại diện hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố; hỗ trợ trả lời, tư vấn hướng dẫn 24/7 qua Tổng đài điện thoại hỗ trợ (miễn phí cho người gọi); giải đáp trên hệ thống website phần mềm; hỗ trợ trả lời, tư vấn hướng dẫn tại nhà để hướng dẫn, giải đáp trực tiếp cho đại diện hộ gia đình cập nhật thông tin.

Qua đó, đại diện hộ gia đình kiểm tra, cung cấp thông tin và cập nhật thông tin qua các phương thức sau: người đại diện hộ gia đình tìm thông tin của các thành viên gia đình mình trên phần mềm (theo đường link được gửi kèm tin nhắn) và chủ động cập nhật trên phần mềm. Đối với những hộ gia đình không sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng điện thoại di động, máy tính cho việc cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm, cán bộ xã, phường, thị trấn hoặc nhân viên của đơn vị dịch vụ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cập nhật.

Đối với việc cập nhật biến động thông tin về cầu lao động, áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tại thời điểm thu thập thông tin. Điều tra viên trực tiếp phỏng vấn chủ sử dụng lao động và ghi chép thông tin theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS