Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/07/2022 17:17

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đánh giá hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 26/7, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố.

Theo báo cáo của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, tổng nguồn vốn đến ngày 30/6/2022 đạt 3.989.562 triệu đồng. Doanh số cho vay 919.762 triệu đồng với 20.668 lượt hộ vay. Tổng dự nợ tín dụng chính sách đạt 3.887.153 triệu đồng, tăng 427.818 triệu đồng so với năm 2021. Vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã chuyển tải tới 100% các xã, phường, thị trấn và huyện đảo, bình quân dư nợ hộ nghèo hiện nay hơn 38,95 triệu đồng/hộ. Thông qua hoạt động vay vốn người vay được hướng dẫn cách thức làm ăn, áp dụng những tiến bộ mới vào sản xuất, cách sử dụng vốn có hiệu quả, đã tạo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có thêm việc làm, có điều kiện thực hiện thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi…góp phần tăng thêm sản phẩm xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, NHCSXH thành phố đã giúp cho 8.007 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh, 79 lượt hộ gia đình vay vốn trang trải chi phí học tập cho học sinh sinh viên; 8.826 hộ gia đình xây dựng công trình nước sạch, công trình vệ sinh đảm bảo môi trường; 4.907 khách hàng vay vốn, duy trì và tạo việc làm; 30 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây mới, sữa chữa nhà để ở theo Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND; 02 lượt khách hàng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; 282 lượt khách hàng vay vốn cho học sinh sinh viên mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập; 67 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vay vốn để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19, mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục để phục hồi và duy trì hoạt động…

6 tháng cuối năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn mới, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Triển khai kịp thời các Chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đồng bộ, kịp thời, hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn thành phố. Rà soát đảm bảo cho vay đúng và không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, đồng thời không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Thành viên Ban đại diện thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại thành phố Hải Phòng. Các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu kết luận tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đánh giá cao những kết quả Ban đại diện HĐQT NHCSXH đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu thấp, bảo đảm giải ngân và quản lý rủi ro; các cấp ngành, chính quyền địa phương đã có nhìn nhận đúng đắn hơn về việc ủy thác vốn sang NHCSXH. Cùng với việc thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tiếp tục chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng bám sát, nắm bắt và kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, NHCSXH, Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại thành phố Hải Phòng. Các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tổng kết 20 năm triển khai tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Các Thành viên Ban đại diện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2022. Chi nhánh NHCSXH thành phố thực hiện có hiệu quà chất lượng công tác kiểm tra nội bộ năm 2022. Đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác kiểm tra hoạt động ủy thác của Hội đoàn thể cấp dưới, phối hợp với tổ chức Hội tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng quản lý.

 Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn