Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 19/10, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố về công tác thi hành án dân sự năm 2021 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND thành phố về cơ chế, định mức chi ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp. Đồng chí Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc làm việc.


Các cơ quan THADS báo cáo tại cuộc làm việc


Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế, chính trị xã hội nói chung, số thụ lý mới về tiền tiếp tục tăng cao song các cơ quan THADS thành phố đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực: bộ máy tổ chức được quan tâm, củng cố và kiện toàn nhất là đối với các đơn vị có lượng án lớn; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn; công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điều hành; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm tăng cường, bước đầu phát huy hiệu quả; ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật làm việc có nhiều tiến bộ; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, các trại giam, trại tạm giam được đẩy mạnh. Kết quả thi hành án năm 2021 đã hoàn thành và vượt 2/2 chỉ tiêu chính do Tổng cục giao (Việc đạt 83,69%, vượt chỉ tiêu 1,19%; Tiền đạt 45,16% vượt chỉ tiêu 5,06%).

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND thành phố, từ năm 2019 đến 2021, tổng số kinh phí được hỗ trợ cho Cục THADS thành phố là 1,7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này là nguồn lực quan trọng bổ sung vào nguồn kinh phí hoạt động của các cơ quan THADS thành phố, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, góp phần cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ công chức, người lao động các cơ quan THADS thành phố nói riêng và các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp nói chung.

Tại cuộc làm việc, Cục THADS thành phố đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp trong công tác phối hợp với cơ quan THADS giải quyết các việc thi hành án, các việc tồn đọng, phức tạp, những việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đề nghị HĐND thành phố xem xét hỗ trợ Cục THADS thành phố kinh phí hoạt động trong giai đoạn 2022 - 2026...


Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan THADS thành phố đã chủ động rà soát các chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình, diễn biến cụ thể của từng đơn vị trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19; qua đó cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành của Cục THADS thành phố đã được triển khai khẩn trương, đúng hướng, kịp thời khắc phục những bất lợi do dịch bệnh gây ra, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Cục THADS thành phố và đề nghị lãnh đạo Cục THADS thành phố trong thời gian tới tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành từ Cục cho đến các Chi cục, nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của người đứng đầu đơn vị; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ THADS; tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn