Ban Chấp hành Đảng bộ quận Kiến An đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Kiến An tổ chức hội nghị lần thứ 9, đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo phòng, ban và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố và quận; bám sát Nghị quyết số 02-NQ/QU ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; 6 tháng đầu năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Tình hình kinh tế - xã hội của quận tiếp tục ổn định và tăng trưởng; dịch COVID-19 được kiểm soát, số ca mắc COVID-19 giảm mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Tổng thu cân đối ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao (đạt 105% kế hoạch, tăng 201% so với cùng kỳ); một số khoản thu vượt mức. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chấn chỉnh. Kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường. Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đón Tết Nhâm Dần, kỷ niệm các lễ lớn được chỉ đạo chuẩn bị sớm, chu đáo và gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Công tác quản lý đất đai, đô thị, môi trường, các dự án được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Cải cách hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao, có chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác an toàn thực phẩm được tăng cường; triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự trị an được đảm bảo; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

Để hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2022, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2022, gồm:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật mới của nhà nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt được của đất nước, thành phố và quận; các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.

Chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc Quận ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); kết quả, các quyết sách lớn của các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp.

Chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tổ chức hội nghị đối thoại đồng chí Bí thư Quận ủy và đồng chí Chủ tịch UBND quận với Nhân dân năm 2022.

Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Chỉ đạo tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với với một số phòng ban, đơn vị, trường học, địa phương trên địa bàn quận.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát theo chương trình, kế hoạch; chuẩn bị tổ chức kỳ họp giữa năm và cuối năm đảm bảo đúng luật định.

UBND quận tăng cường kỷ cương, kỷ luật; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo chương trình, kế hoạch. Triển khai việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch triển khai việc rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của thành phố.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2022 của quận, hưởng ứng chủ đề năm 2022 của thành phố.

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn. Các phòng, ban, ngành, địa phương chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, đáp ứng các nhiệm vụ chi theo đúng quy định.

Tập trung cao đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin, văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo, nhất là quản lý các hoạt động kinh doanh văn hóa giải trí, thể thao; tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và quận; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận sau thanh tra. Tiếp tục duy trì nề nếp công tác tiếp dân. Tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tăng cường kỷ cương công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất của các phòng, ban, đơn vị, địa phương, đặc biệt là nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Đ/c Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An tiếp nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, các phòng, ban, đơn vị quận Kiến An đã nỗ lực phấn đấu, tổng thu cân đối ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao (đạt 105% kế hoạch, tăng 201% so với cùng kỳ); một số khoản thu vượt mức. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí yêu cầu, Quận ủy, Ban Thường trực Quận ủy khắc phục tồn tại, hạn chế tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội; trong đó rà soát các chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chi tiêu phát triển kinh tế -xã hội quận năm 2022.

 Nguyễn Hải

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn