Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/03/2021 15:54

9 đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ được bầu từ 3 đơn vị bầu cử tại thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử: 3 đơn vị. Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 9 đại biểu.


Danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1: gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2: gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy; được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3: gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo; được bầu 3 đại biểu.


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn