6 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu nội địa nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Tham luận của đồng chí Hà Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tại Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, ngày 15/10/2020)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa Đại hội!

Tôi hoàn toàn nhất trí với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình Đại hội. Được sự nhất trí của Đoàn Chủ tịch, tại đại hội trọng thể ngày hôm nay, tôi xin được trình bày tham luận với chủ đề: “Phát huy bài học thành công trong thực hiện chủ đề năm” Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách” của nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu nội địa nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trước hết, thay mặt Đảng ủy Cục Thuế, tôi xin gửi tới các đồng chí Lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa Đại hội!

Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” là chủ trương đúng và trúng của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố được Thành phố thực hiện liên tục trong 5 năm vừa qua.

Bám sát chủ đề hành động hàng năm của thành phố, Đảng bộ Cục Thuế kịp thời tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề năm; tham mưu UBND Thành lập các Tổ công tác đôn đốc, chống thất thu ngân sách thống nhất từ Thành phố tới các quận, huyện; Chủ động xây dựng các chuyên đề chống thất thu ngân sách trong các lĩnh vực đất đai, thương mại dịch vụ, xăng dầu, vận tải, xây dựng cơ bản, quản lý thuế vãng lai; Tham mưu đề xuất Thành phố về các cơ chế  thu hút các các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố bạn có đầu mối kinh doanh tại Hải Phòng thực hiện kê khai, nộp thuế về thành phố. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế nhanh chóng và thuận lợi. Với phương châm “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới” tính minh bạch trong công tác quản lý thuế được nâng lên, thủ tục hành chính thuế được thực hiện đúng quy định của Luật quản lý thuế và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi cho người nộp thuế.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của Doanh nghiệp, đồng thời tăng thu ngân sách; Công tác thu nợ đọng thuế được triển khai quyết liệt, các biện pháp thu hồi nợ được triển khai đồng bộ từ giáo dục, tuyên truyền, đến việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Các chương trình chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xăng dầu, thương mại dịch vụ… đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách nội địa trong nhiệm kỳ vừa qua.

Quyết tâm, kiên trì thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, đã tạo đột phá trong thu ngân sách và thu hút đầu tư. Năm 2015 là năm đặt dấu mốc thu ngân sách nội địa của thành phố vượt 10.000 tỷ đồng (đạt 12.881 tỷ đồng), đến năm 2017 thu nội địa vượt mốc 20.000 tỷ đồng, về đích trước 03 năm so với mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.  Năm 2020 đặt mục tiêu thu NSNN đạt 33.000 tỷ đồng, gấp 2,56 lần so với năm 2015 năm cuối nhiệm kỳ trước. Với kết quả tăng thu ngân sách ấn tượng giai đoạn 2015-2019 đã tạo nền tảng vững chắc để thành phố tăng cường về nội lực, chủ động trong đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân,tạo không khí đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đầu tư trong và ngoài nước, tạo lập nguồn thu vững chắc cho ngân sách thành phố.

Để có được kết quả trên trước hết là chủ trương đúng đắn của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó Cục Thuế là đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu chủ lực và trực tiếp tổ chức thực hiện. Đảng ủy Cục Thuế nhận thức rằng thu ngân sách là nhiệm vụ vẻ vang và đầy thách thức đòi hỏi sự tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời phải có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của mỗi công chức, người lao động ngành thuế cùng với các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực là một động lực để ngành thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu cũng còn một số hạn chế, đó là: Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được chỉ đạo quyết  liệt, kết quả thu có bước tăng trưởng cao so với nhiệm kỳ trước, song cơ cấu nguồn thu chưa thực sự bền vững, vẫn còn tình trạng thất thu thuế tại một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, khu vực hộ kinh doanh, lĩnh vực thương mại, nhà hàng, vận tải.

Đội ngũ cán bộ công chức mặc dù đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, song vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức trong ngành nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi còn hạn chế. 

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Phát huy bài học thành công trong thực hiện chủ đề năm:” Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh “ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại Đại hội hôm nay, Cục Thuế thành phố xin đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố những giải pháp mang tính “đột phá” nhằm huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong thu ngân sách, sự đồng hành ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hai là, Chủ động phân tích, đánh giá, dự báo làm rõ những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu tiềm năng; tạo lập các nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn có tính bền vững. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề chống thất thu ngân sách, tập trung vào các lĩnh vực: Kinh doanh ô tô, xe gắn máy; kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, kinh doanh vận tải, kinh doanh nhà hàng khách sạn, du lịch dịch vụ, kinh doanh hàng hóa trên mạng Internet…

Ba là, Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Cục Thuế với các quận ủy, huyện ủy về quản lý thuế trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành thành phố tham mưu kịp thời cho Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN của thành phố ban hành Chỉ thị, Chương trình hành động, Kế hoạch về công tác thu NSNN để tăng thu ngân sách.

Bốn là, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình quản lý thuế, các chính sách thuế mới được bổ sung, sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế, đẩy mạnh khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đổi mới và nâng cao chất lượng hình thức, nội dung tuyên truyền về chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. Tiếp tục đào tạo, hướng dẫn về kỹ năng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra. Minh bạch về chính sách thuế, tạo sự công bằng giữa người nộp thuế; hệ thống hóa các hình thức, thủ đoạn gian lận, trốn thuế, các hành vi vi phạm đối với từng lĩnh vực.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ thuế, đảm bảo số nợ thuế hàng năm trên tổng thu ngân sách trên địa bàn dưới 5%.

Năm là, quản lý chặt chẽ việc in phát hành, sử dụng hóa đơn, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi mua, bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để trốn thuế. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; triển khai quyết liệt việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Sáu là, làm tốt công tác cán bộ, thực hiện luân phiên, luân chuyển cán bộ công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức thuế; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ công chức gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ phải thực sự tinh gọn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu được giao.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu. Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ mở ra một thời kỳ phát triển “bứt phá” của Hải Phòng; cùng với đó là việc triển khai Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Thành ủy tiếp tục là thời cơ, động lực mới cho sự phát triển của thành phố với nhiều thời cơ, thuận lợi mới; Cục Thuế thành phố xác định đây là một động lực song cũng chính là thách thức lớn, đòi hỏi Ngành thuế tiếp tục phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, khắc phục khó khăn, thách thức; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách trong nhiệm kỳ tới, Cục Thuế thành phố kính đề nghị Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp tục xây dựng chủ đề để phấn đấu thực hiện hàng năm đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư đầu tư, đặc biệt là những lĩnh vực kinh tế trọng yếu về thương mại, du lịch nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nguồn thu ngân sách cho thành phố tạo động lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đề ra.

Trước khi dừng lời, thay mặt Cục Thuế thành phố xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể đại hội lời kính chúc sức khoẻ! Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn