Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/11/2020 07:51

4 tập thể thuộc ngành giáo dục thành phố Hải Phòng được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 17/11/2020 về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể thuộc thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-2020 của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, các tập thể nhận Cờ Thi đua của Chính phủ gồm:

1. Trường Mầm non 8-3, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

2. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

3. Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

4. Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn