Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/05/2021 11:00

38 trường hợp là đối tượng chính sách được kiểm tra vết thương thực thể

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 4/5, căn cứ vào thông tư liên tịch số 28/2313/TTLT-BLDTBXH0-BQP của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ; chỉ đạo của Tổng Cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức kiểm tra vết thương thực thể cho 38 đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố chưa được giám định, kiểm tra thương tật và không còn lưu giữ giấy tờ gốc.

Qua kiểm tra đợt này nhằm tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, bên cạnh đó giải quyết các chính sách tồn đọng sau các cuộc chiến tranh với các trường hợp bị thương chưa được giám định, kiểm tra thương tật.

Ngay sau khi kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên để thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo bảo đảm tốt chính sách với những người có công, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định không để xảy ra thiếu sót.

Hoàng Kiên

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn