Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

28 trường hợp bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung

Thời gian 24/01/2021 17:45
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 24/1/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 31 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

100 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2

Thời gian 23/01/2021 19:40
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 23/1/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 100 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

23 trường hợp bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung

Thời gian 22/01/2021 17:49
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 22/1/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 89 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

17 trường hợp hoàn thành cách ly y tế tập trung

Thời gian 21/01/2021 17:59
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 21/1/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 66 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

381 trường hợp bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung

Thời gian 20/01/2021 18:09
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 20/1/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 488 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, bao gồm 68 mẫu chờ kết quả từ ngày 19/1/2021.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phát hiện, giám sát, cách ly y tế đối với người nhập cảnh dịp trước Tết Nguyên đán

Thời gian 20/01/2021 12:07
​​​​​​​(Haiphong.gov.vn) - Sáng 20/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

70 trường hợp bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung

Thời gian 19/01/2021 17:43
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 19/1/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 173 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, 68 mẫu chờ kết quả.

31 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2

Thời gian 17/01/2021 18:13
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 17/1/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 31 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

41 trường hợp bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung

Thời gian 16/01/2021 17:27
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 16/01/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 85 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

175 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2

Thời gian 15/01/2021 19:19
(Haiphong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 15/01/2021, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp cách ly y tế, kết quả 175 mẫu xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó bao gồm 64 mẫu chờ kết quả từ ngày 14/01.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn