Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2007

Thời gian 03/04/2008 09:43
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện năm 2007; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2008

Báo cáo Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2007; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2008

Thời gian 02/04/2008 18:22
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước 30.150,2 tỷ đồng, tăng 18,3% so cùng kỳ, đạt kế hoạch; trong đó công nghiệp trung ương tăng 27,5%, công nghiệp địa phương tăng 14,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,3%. Sản xuất kinh doanh điện mặc dù còn khó khăn về nguồn cung song đã đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, sản lượng điện bán ra tăng 22,7% so cùng kỳ.

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2008

Thời gian 02/04/2008 18:21
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố ước tăng 18,03% so cùng kỳ; trong đó, khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 29,3 %; khu vực ngoài Nhà nước tăng 13,6 %; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,4%. Các ngành có tăng trưởng khá là: sản xuất máy móc thiết bị điện, sản xuất từ cao su và Platstic, sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại, sản xuất phương tiện vận tải, sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy...

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2008

Thời gian 02/04/2008 18:20
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước 2.289,8 tỷ đồng, tăng 23,1% so cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 21,8 %; khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 10,7%; khu vực ngoài Nhà nước tăng 15,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,7%.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn