Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/11/2020 08:03

Tặng Bằng khen cho Trưởng đại diện Tổ chức công đoàn Thủy thủ Nhật Bản

UBND thành phố vừa có Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho ông Kambayashi Junji, Trưởng đại diện Tổ chức công đoàn Thủy thủ Nhật Bản, đã có đóng góp trong hoạt động đối ngoại và viện trợ phi chính phủ trong nhiệm kỳ công tác tại thành phố Hải Phòng.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS