Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/09/2020 16:52

Quyết định tặng Cờ thi đua, danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen (Trường Đại học Hải Phòng)

Ngày 29/9/2020, UBND thành phố có Quyết định số 3001/QĐ-UBND tặng Cờ thi đua, danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bằng khen.

Theo đó, tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Hải Phòng, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020. 

Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Phòng Hợp tác và đào tạo quốc tế, Trường Đại học Hải Phòng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020. 

Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 10 cá nhân Trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020. 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn