Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/07/2020 08:50

Quyết định về việc tặng Bằng khen (công tác Tuyên giáo của Đảng)

Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND thành phố về việc tặng Bằng khen (công tác Tuyên giáo của Đảng)

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn