Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/09/2020 16:28

Quyết định tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen (ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng)

Ngày 28/9/2020, UBND thành phố có Quyết định số 3000/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho Trường Tiểu học Đoàn Lập (huyện Tiên Lãng), là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối các trường Tiểu học, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020. 

Chủ tịch UBND thành phố tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020. 

Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 28 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020. 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn