Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/09/2020 16:22

Quyết định tặng Bức trướng và Bằng khen (Bệnh viện Tâm thần)

Ngày 28/9/2020, UBND thành phố có Quyết định số 2979/QĐ-UBND tặng Bức trướng của UBND thành phố cho Bệnh viện Tâm thần với nội dung: "60 năm xây dựng và phát triển" nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng (10/10/1960 - 10/10/2020). 

Tại Quyết định số 2979/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển Bệnh viện Tâm thần.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn