Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/11/2020 14:01

Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể - hợp tác xã giai đoạn 2017-2020

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 4 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể - hợp tác xã giai đoạn 2017-2020.

Tập thể:

1. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố.

2. Trung tâm Đào tạo phát triển kinh tế hợp tác xã và doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố.

3. Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp An Sơn, huyện Thủy Nguyên.

4. Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện An Đồng, huyện An Dương.

Cá nhân:

1. Ông Lương Minh Huệ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố. 

2. Ông Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH thành phố.

Tiền thưởng theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn