Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 cá nhân, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (09/7/1984 – 09/7/2019)

Thời gian 26/07/2019 14:59
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 cá nhân, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (09/7/1984 – 09/7/2019)

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh quận Kiến An, Đông Hải Phòng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Thời gian 26/07/2019 14:57
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh quận Kiến An, Đông Hải Phòng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 tập thể và 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham dự Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019

Thời gian 26/07/2019 14:56
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 01 tập thể và 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tham dự Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 04 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng

Thời gian 26/07/2019 14:54
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 04 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng

Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen cho các 16 tập thể, 12 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân

Thời gian 22/07/2019 09:22
Quyết định về việc tặng Cờ thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen cho các 16 tập thể, 12 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

Thời gian 16/05/2019 20:12
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019)

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 16 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Thời gian 16/05/2019 20:10
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 16 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 09 cá nhân đã có thành tích trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố

Thời gian 16/05/2019 20:09
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 09 cá nhân đã có thành tích trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đạt giải cao tại Lễ hội Nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương

Thời gian 16/05/2019 19:54
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đạt giải cao tại Lễ hội Nghệ thuật Châu Á Thái Bình Dương

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham dự Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018

Thời gian 25/10/2018 10:13
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham dự Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS